https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

W Boguszowie – Gorcach trwają konsultacje projektu programu współpracy Gminy Boguszów – Gorce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Projekt programu współpracy dostępny jest na stronie https://boguszow-gorce.pl. – Zachęcamy działające na terenie Gminy Boguszów – Gorce organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach i wyrażenia swoich uwag i opinii do przygotowanego projektu. Uwagi i opinie dotyczące projektu programu można składać na piśmie w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@coj.boguszow.eu lub agnieszkazdeb@boguszow-gorce.pl w terminie do 02.11.2021 r. Za przygotowanie projektu odpowiedzialne jest Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach.

(JCF)

REKLAMA