https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gniazdo na dziobie z widokiem na ptactwo

Gniazdo na dziobie z widokiem na ptactwo

Zakończyła się realizacja projektu Grupy Inicjatywnej Ptasi Eksperci „Gniazdo na dziobie- z widokiem na ptactwo” w Gminie Mieroszów.

Projekt o charakterze ekologicznym zakładał utworzenie punktu widokowego oraz opracowanie materiału na temat ptaków występujących w Gminie Mieroszów. Dodatkowo oznaczona została trasa oraz zamontowany został kod QR na gnieździe, dzięki czemu każdy posiadacz smartfona może poznać informacje o tym miejscu i chronionych gatunkach ptaków.

– Zapraszam wszystkich miłośników turystyki górskiej i pasjonatów przyrody do odwiedzenia tego punktu widokowego, który powstał na górze Dziób. Najłatwiejsze dojście do „Gniazda na Dziobie” jest od miejscowości Łączna. 300 m przed ZOO Łączna, jadąc z Różanej, skręcamy w lewo z asfaltu w leśną drogę, która łagodnie pnie się w górę. Na kolejnych skrzyżowaniach skręcamy zawsze w lewo. Po ok 1,5 km dochodzimy do punktu widokowego, na którym jest stół i ławki. Tuż obok nich skręcamy w lewo wąską ścieżką na szczyt. Dziękuję Ptasim Ekspertom, czyli: Tomaszowi Tracewskiemu, Krzysztofowi Żarkowskiemu oraz Ilonie Henko. Za pomoc i wsparcie dziękuję Ochotniczej Straży Pożarnej Mieroszów, Nadleśnictwu Wałbrzych, Lasom Państwowym oraz sekretarzowi gminy Ewie Kisztelińskiej. Całość została sfinansowana z Dolnośląskich Małych Grantów realizowanych przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych przy współfinansowaniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Kwota dofinansowania wyniosła 5 000 zł – mówi Andrzej Lipiński, burmistrz Mieroszowa.

(RED)

REKLAMA