https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

XII Fundusz Toyoty

XII Fundusz Toyoty

W Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu odbyło się uroczyste ogłoszenie XII Funduszu Toyoty oraz spotkanie informacyjne, podczas którego organizacje non-profit, zainteresowane ubieganiem się o środki z Funduszu Toyoty na realizację swoich projektów w aglomeracji wałbrzyskiej, uzyskały niezbędne informacje. Wnioski można składać on-line od 20 września do 3 grudnia 2021 r.

14 września 2021 r. ruszyła kolejna edycja konkursu grantowego Fundusz Toyoty – Dobre pomysły zmieniają nasz świat, w którym organizacje mogą otrzymać granty do 20 tys. na realizację projektów małej rewitalizacji.

Fundusz Toyoty, stworzony przez fabrykę Toyoty w Wałbrzychu, co roku wspiera oryginalne i ciekawe projekty, które zakładają trwałą zmianę w otoczeniu i związane obszarami priorytetowymi firmy, którymi są: ekologia, edukacja techniczna, sport, bezpieczeństwo na drogach oraz poprawa mobilności/swoboda poruszania się.

– W ubiegłym roku podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu zasięgu Funduszu Toyoty z obecnego powiatu wałbrzyskiego do aglomeracji wałbrzyskiej oraz o wprowadzeniu funduszu na terenie powiatu oławskiego, na którego obszarze, w Jelczu-Laskowicach, funkcjonuje nasza druga fabryka. Oznacza to, że oprócz powiatu wałbrzyskiego także organizacje non-profit z takich miejscowości jak: Kamienna Góra, Lubawka, Nowa Ruda, Świebodzice, Świdnica, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Żarów oraz Oława, Jelcz-laskowice i Domaniów będą mogły wziąć udział  Funduszu Toyoty – podkreśla prezes fabryki Toyoty Dariusz Mikołajczak. – W Funduszu Toyoty nie chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze. Dla nas to przede wszystkim budowanie silnych partnerstw złożonych z firm, instytucji, organizacji oraz poszczególnych mieszkańców działających wspólnie na rzecz lokalnej społeczności – dodaje prezes fabryki Toyoty.

Fundusz Toyoty to partnerstwo czterech podmiotów. W przygotowaniu i realizacji projektów organizacjom pomagają uczniowie technikum architektury krajobrazu Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu oraz uczniowie kierunku informatyka Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach. Fundacja Edukacji Europejskiej pełni rolę koordynatora Funduszu a fabryka Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach finansuje najlepsze pomysły.

W konkursie mogą wystartować organizacje non-profit, czyli jednostki nie nastawione na osiąganie zysku takie jak fundacje, stowarzyszenia, szkoły, wyższe uczelnie, kluby sportowe, wspólnoty samorządowe.  Maksymalna kwota wsparcia projektu wynosi 20.000 zł, natomiast całkowita pula środków do rozdysponowania to aż 100.000 zł dla projektów realizowanych w aglomeracji wałbrzyskiej oraz 60.000 zł dla projektów z powiatu oławskiego. Łączna pula grantów to 160 tys. złotych. Wszystkie zaplanowane działania w ramach projektów powinny być zrealizowane pomiędzy marcem a październikiem 2022 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie funduszu www.FunduszToyoty.pl, na której umieszone są między innymi filmy prezentujące fundusz, interaktywna mapa realizacji projektów z poprzednich edycji oraz wniosek online.

(GK)

REKLAMA