https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Strefa Aktywności Gospodarczej w Głuszycy

Strefa Aktywności Gospodarczej w Głuszycy

16 września 2021 roku, o godzinie 14.00, w Urzędzie Miejskim w Głuszycy odbędzie się podpisanie umowy na utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Głuszycy. Projekt dofinansowany został ze środków RPO WD 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

W ważnym dla Głuszycy wydarzeniu wezmą udział: Burmistrz Głuszycy Roman Głód, Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej oraz dyrektor Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Bożena Dróżdż. Gmina Głuszyca dostała na ten cel dofinansowanie w wysokości 1,6 mln złotych ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Koszt całego projektu pochłonie 2,2 miliony złotych.

Strefa powstanie koło wsi Grzmiąca. To właśnie tam znajduje się działka o powierzchni ponad trzech hektarów, którą podzielono na dwanaście mniejszych. Na obszarze strefy znajdować się będą drogi dojazdowe, miejsca parkingowe oraz cała infrastruktura (wodociągi, kanalizacja, prąd). Powierzchnia działek jest idealna pod magazyny, stolarnie i inne przedsiębiorstwa zatrudniające do dziesięciu osób.

14 września 2021 r. Gmina Głuszyca podpisała umowę z firmą Budosprzęt-Wałbrzych Sp. z o.o. na przygotowanie terenów inwestycyjnych w Strefie Aktywności Gospodarczej w Głuszycy.

(AM)

REKLAMA

REKLAMA