https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Na rowerach dla hospicjum

Na rowerach dla hospicjum

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej w Wałbrzych organizuje II Rajd Rowerowy dla Hospicjum, który został zaplanowany na 12.09.2021 r. Uczestnicy wyruszą o godz. 8.30 sprzed wałbrzyskiego hospicjum przy ul. Krasińskiego 8 i będą mieli do pokonania trasę o długości około 60 kilometrów.

– Impreza ma charakter charytatywny i happeningowy. Promuje otwarcie na potrzeby innych ludzi, potrzebę niesienia pomocy bliźniemu. Celem rajdu jest także zwrócenie uwagi na los chorych z hospicjum w Wałbrzychu i ich rodzin, rozwój świadomości społecznej. To również popularyzacja kolarstwa jako formy rekreacji ruchowej, upowszechnienie zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu oraz zachęcenie do uprawiania sportu. Impreza skierowana jest do osób pełnoletnich które 12.09.2021 r. mają ukończone 18 lat. Dopuszczamy również start osób niepełnoletnich, które 12.09. 2021 r. mają ukończone 16 lat tylko za wiedzą i pisemną zgodą obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Dzieci poniżej 16 roku życia, poza pisemną zgodą rodziców mogą wziąć udział w rajdzie wyłącznie pod opieką rodzica, bądź opiekuna prawnego, który przez cały czas trwania rajdu będzie jechał obok dziecka na rowerze. W rajdzie udział może wziąć 300 uczestników – podkreślają organizatorzy.

Osobami kontaktowymi w sprawie rajdu są: Mariusz Wereszczyński (tel. 693 356 804) i Joanna Tąporowska (tel. 694 250 423). Biuro rajdu będzie czynne 11.09.2021 r. w godzinach 9.00 – 14.00 i w dniu zawodów w godz. 7.00 -9.00 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej przy ul. Krasińskiego 8 w Wałbrzychu.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA