https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Realizują fundusz sołecki

Realizują fundusz sołecki

Gmina Czarny Bór realizuje zadania w ramach funduszu sołeckiego, które zostały zgłoszone podczas ubiegłorocznych zebrań wiejskich.

W Witkowie mieszkańcy zdecydowali o zakupie nowej wiaty przystankowej oraz doposażeniu placu zabaw przy Gminnym Ośrodku Kultury, a także zakupie kompletu stołów i ław. Przy świetlicach wiejskich w Jaczkowie oraz w Grzędach Górnych zamontowane zostały lampy solarne, które poprawiają bezpieczeństwo mieszkańców i nadają estetyczny wygląd sołectwu. W pozostałych sołectwach prace będą przeprowadzone w najbliższych dniach.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA