https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zagospodarują elektroodpady

Zagospodarują elektroodpady

W pięciu punktach Boguszowa – Gorc stanęły pojemniki na elektrośmieci. – Gmina Boguszów-Gorce sięga po nowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, a jednocześnie dążąc do utrzymania czystości i porządku oraz ochrony środowiska naturalnego – wyjaśnia Agnieszka Więckiewicz, zastępca burmistrza Boguszowa – Gorc.

Pod koniec lipca 2021 r. Gmina Boguszów – Gorce podpisała umowę ze spółką MB Recycling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. k. oraz Fundacją Odzyskaj Środowisko na współpracę w ramach projektu Elektryczne Śmieci, dzięki któremu powstaje system selektywnej zbiórki tego typu odpadów. Obejmie on zebranie, odbiór oraz recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzenie działań edukacyjnych. W każdej dzielnicy Boguszowa-Gorc stanął specjalistyczny, czerwony pojemnik, w którym mieszkańcy mogą pozostawić małogabarytowy sprzęt pochodzący z ich domów.

– Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z czerwonych pojemników trafi do profesjonalnych zakładów przetwarzania, gdzie zostanie poddany recyklingowi. Co ważne, z części odzyskanych materiałów powstaną ule oraz wyjątkowe dzieła sztuki tzw. trash art – podkreśla Robert Magolon, Pełnomocnik Zarządu ds. Projektu Elektryczne Śmieci. – Odbiór sprzętu wielkogabarytowego należy zgłaszać dzwoniąc na numer infolinii 572 102 102 – dodaje.

Pojemniki są rozmieszczone w poniższych lokalizacjach: Boguszów – Rynek, Gorce – ul. Grunwaldzka pomiędzy nr 1 a nr 5 (przy poczcie); Stary Lesieniec – ul Kosynierów/ul. św. Barbary (przy przystanku autobusowym i placu zabaw); Kuźnice I – ul. Kopernika 2 w pobliżu Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 im. Mikołaja Kopernika, przy placu zabaw; Kuźnice II: ul Żeromskiego/ ul. Wincentego Pola – pętla autobusowa – przy kiosku/ przystanku autobusowym.

W pojemnikach na elektroodpady można zostawiać sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm

Na czerwonych pojemnikach nieprzypadkowo znajdują się również wizerunki pszczół. W ramach projektu Elektryczne Śmieci, miasta uczestniczące w projekcie zyskują możliwość posiadania miejskiej pasieki złożonej z uli z recyklingu. Integralną częścią projektu jest również Szkolne Centrum Recyklingu – innowacyjna platforma edukacyjna dedykowana uczniom, nauczycielom oraz pasjonatom szeroko pojętej ekologii. W jednym miejscu znalazły się bajki edukacyjne, opowiadania, artykuły naukowe, scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne, quizy oraz gry memory. Cyklicznie pojawiają się również konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

(JCF)

REKLAMA

REKLAMA