https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dolnośląscy eko-majsterkowicze

Dolnośląscy eko-majsterkowicze

7 ojców wraz 19 dzieci, 26 sierpnia 2021 r., uczestniczyło w warsztatach, w trakcie których wspólnie wykonali ekologiczne wyroby z drewna oraz poznali zasady kompostowania i zimowego dokarmiania ptaków. Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Dolnośląscy Eko-Majsterkowicze”, realizowanego przez Związek Dużych Rodzin 3+ Koło Wałbrzych i dofinansowanego z Programu Dolnośląskie Małe Granty ze środków budżetu Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Grupę nieformalną, realizującą projekt „Dolnośląscy Eko-Majsterkowicze” (nr wniosku E/3430/2021/I www.malegranty.pl), tworzą członkowie Związku Dużych Rodzin 3+ Koło Wałbrzych.

– Projekt jest dziełem większej grupy członków naszego koła, a jego wspólna realizacja oraz włącznie w to działanie innych rodzin ma na celu utrwalanie między innymi więzi rodzinnych i integrację rodzin – mówi Katarzyna Duda, przewodnicząca Koła ZDR3+ w Wałbrzychu. – Projekt zakłada wspólne budowanie przez ojców z dziećmi i młodzieżą produktów z drewna, które posłużą do: kompostowania, dokarmiania ptaków zimą oraz przechowywania zabawek, książek itp.

Warsztaty zostały zorganizowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczawnie – Zdroju. Stowarzyszenie kupiło gotowe elementy drewniane do samodzielnego montażu i pomalowania oraz impregnacji, z których powstały między innymi karmniki, kompostowniki i skrzynie. Stworzone przez uczestników zajęć produkty zostały im przekazane do umieszczenia w domach, na balkonach lub w ogrodach. Natomiast jedna skrzynia i jeden karmnik zostały przekazane szczawieńskiej bibliotece do publicznego wykorzystania i promowania efektów tych warsztatów.

– Za sprawą tego projektu chcemy rozwijać proekologiczne zachowania, a rodzinne warsztaty mają także połączyć przyjemność wspólnego spędzania czasu oraz nauki. Zależało nam zwłaszcza na tym, by zaktywizować ojców. Projekt zakłada naukę przez przykład rodzica, gdyż ojcowie dają najwartościowszy przykład dzieciom. Ważny aspekt projektu to wspólne działanie całej rodziny i wykorzystania narzędzi własnych do tworzenia, pracy oraz pobudzenia kreatywności dzieci i rodziców. Podczas spotkania przeprowadzony został krótki instruktaż wykonania prac.  Omówiono  wartość wykorzystania kompostu, jak również co i jak może być kompostowane oraz w jaki sposób i czym dokarmiać ptaki, żeby robić to z korzyścią dla nich. Proekologiczne cele projektu zostały zrealizowane między innymi za sprawą uświadamiania i prowadzenia rozmów o ekologii oraz zachęcania dzieci i młodzieży do działań na rzecz ochrony środowiska. Stąd też promowanie kompostowania odpadów BIO, ochrony ptaków, kupowania produktów z materiałów naturalnych i biodegradowalnych. Wszystkie te działania miały pokazać uczestnikom projektu, że rodziny mają duży wpływ na edukację ekologiczną dzieci, ich stosunek do zwierząt i środowiska naturalnego oraz pozostawić w ich świadomości przekonanie, że rodzina może wspólnie tworzyć i jest odpowiedzialna za środowisko naturalne i konsumpcję. Warto podkreślić, że warsztaty objął honorowym patronatem Burmistrz Szczawna – Zdroju Marek Fedoruk, któremu duże rodziny wręczyły propozycje dobrych praktyk prorodzinnych i zachęciły do wdrożenia w gminie prorodzinnych rozwiązań obejmujących m.in. różne zniżki – dodaje Katarzyna Duda.

(TS)

REKLAMA

REKLAMA