https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Rada gminy domaga się remontu drogi wojewódzkiej

Rada gminy domaga się remontu drogi wojewódzkiej

Rada Gminy Walim walczy o poprawienie stanu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 383. W tej sprawie samorządowcy wystosowali apel do dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, która jest zarządcą zniszczonej drogi.

– Droga wojewódzka nr 383 stanowi główny ciąg komunikacyjny Gminy Walim. Tą trasą codziennie dojeżdżają mieszkańcy gminy Walim do pracy i do szkoły. To główny szlak dojazdowy turystów do gminnych atrakcji turystycznych. Niestety, stan techniczny nieremontowanej od wielu lat drogi, napawa lękiem przed jej użytkowaniem. Liczne spękania i nierówności asfaltu powodują, że kierowcy i rowerzyści, omijając owe niespodzianki, stwarzają duże zagrożenie w ruchu drogowym. Wąskie, nieremontowane mosty bez zachowanej skrajni, brak pobocza wzdłuż drogi są zagrożeniem zarówno dla pieszych, jak i zmotoryzowanych użytkowników tej drogi. Dlatego Radni Gminy Walim, na XXVII Sesji Rady Gminy jednogłośnie podjęli uchwałę, w sprawie przyjęcia Apelu do Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu o remont drogi wojewódzkiej nr 383 w granicach administracyjnych Gminy Walim. Remont drogi wojewódzkiej nr 383, na odcinku przebiegającym przez Gminę Walim jest konieczny dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich jej użytkowników.  Apel został przekazany do DSDiK we Wrocławiu. Teraz czekamy na odpowiedź – podkreśla Zuzanna Bodurka, przewodnicząca Rady Gminy Walim.

(AM)

REKLAMA

Click Here