https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Przetarg na sprzedaż działek i mieszkań

BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA

ogłasza przetarg nieograniczony (licytację ustną) na sprzedaż

nieruchomości z zasobów mienia komunalnego

1. Działka nr 82/1 o pow. 1457 m2 niezabudowana, położona w obrębie Błażejów – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem B-7 MN/MP/U. Przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub jednorodzinną średniej i niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe, usługi ponadpodstawowe, ogólnomiejskie. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 31.200,00 zł. Wadium w wys. 5 % tj.    1.560,00 zł– I przetarg.

2. Działka nr 171 o pow. 2113 m2 niezabudowana, położona w obrębie Okrzeszyn – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem I-4 MN/MR/MNL oraz w liniach rozgraniczających drogi KSD 03. Przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub jednorodzinną niskiej intensywności, zabudowa zagrodowa, budownictwo letniskowe. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 59.450,00 zł. Wadium w wys. 5 % tj.    2.973,00 zł – I przetarg.

3. Działka nr 404/2 o pow. 749 m2 niezabudowana, położona w obrębie Jarkowice – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem F-7 UT/MP w liniach rozgraniczających drogi KSD L 1/2. Przeznaczona jest pod usługi turystyki, hotele, domy wczasowe, tereny pól biwakowych i namiotowych mieszkalnictwo pensjonatowe, tereny dróg i ulic. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 15.850,00 zł. Wadium w wys. 5 % tj. 793,00 zł – I przetarg.

4. Działka nr 858/5  o pow. 2963 m2 niezabudowana, położona w  obrębie  III Lubawka przy ulicy Sudeckiej zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem A5-2 U/MN/UR,WZ. Przeznaczona pod mieszkalnictwo wielorodzinne lub jednorodzinne średniej i niskiej intensywności, rzemiosło produkcyjne, zakłady produkcyjne i usługowe, usługi ponadpodstawowe ogólnomiejskie, teren obiektów i urządzeń gospodarki wodnej. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 112.360,00 zł. Wadium w wys. 5 % tj.   5.618,00 zł – I przetarg.

5. Działka nr 858/6  o pow. 2653 m2 niezabudowana, położona w  obrębie  III Lubawka przy ulicy Sudeckiej zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem A5-2 U/MN/UR,WZ. Przeznaczona pod mieszkalnictwo wielorodzinne lub jednorodzinne średniej i niskiej intensywności, rzemiosło produkcyjne, zakłady produkcyjne i usługowe, usługi ponadpodstawowe ogólnomiejskie, teren obiektów i urządzeń gospodarki wodnej. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 105.480,00 zł. Wadium w wys. 5 % tj.   5.274,00 zł – I przetarg.

6. Działka nr 505/37 o pow. 1072 m2 niezabudowana położona w obrębie III Lubawka przy ul. Wiejskiej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem A2-6 MN/MP/U. Przeznaczona pod mieszkalnictwo wielorodzinne i jednorodzinne niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe, usługi. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 50.360,00 zł. Wadium w wys. 5 % tj 2.518,00 zł – I przetarg.

7. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Lubawce przy ulicy Nadbrzeżnej 1 wraz z częścią udziałową działki nr 621 o pow. 188m2 w udziale 15,48%. Lokal mieszkalny o pow. 38,30m2 położony na parterze budynku, składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Do lokalu przynależy garderoba o pow. 18,90m2 usytuowana po przeciwnej stronie korytarza na parterze budynku. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 57.546,00 zł. wadium w wysokości 5% tj. 2878,00 zł –I przetarg.

8. Lokal użytkowy nr 1A położony w Niedamirowie 68 wraz z częścią udziałową działki nr 88 o pow. 2091m2 w udziale 9,89% . Lokal użytkowy nr 1a położony na parterze w budynku numer 68 w Niedamirowie składający się z przedsionka, sali sprzedaży, magazynka, zaplecza i WC o łącznej powierzchni użytkowej 32,2m2. Lokal użytkowy nie posiada pomieszczeń przynależnych. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 9,89%. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 23.300,00 zł. wadium w wysokości 5% tj. 1.165,00 zł – I przetarg.

Wadium winno być wpłacone najpóźniej w dniu 02 czerwca 2021 roku, na konto Gminy Lubawka Nr 30 1600 1462 1837 1762 8000 0004 prowadzone przez Bank BNP PARIBAS S.A.

Przetargi odbędą się w dniu 08 czerwca 2021 roku w sali posiedzeń Urzędu Miasta Lubawka.

Szczegółowe informacje zostały podane w ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej w BIP Lubawka.

Z regulaminem przetargu oraz z dodatkowymi informacjami można zapoznać w Wydziale Mienia i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lubawka, Plac Wolności 1 pokój nr 7, kom. 516 318 126, 516 318 335.

                                                                                                                                        BURMISTRZ

MIASTA LUBAWKA

                                                                                                                                         Ewa Kocemba

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty