https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina Lubawka sprzedaje nieruchomości

Burmistrz Miasta Lubawka informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka (Plac Wolności – 1), został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Lubawka. Wykaz Nr 04/2021 wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu mogą składać wnioski do dnia 10 czerwca 2021 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia i Ochrony Środowiska tutejszego urzędu.

REKLAMA