https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wymienią kopciuchy

Wymienią kopciuchy

Gmina Mieroszów zakończyła pracę nad oceną merytoryczną wniosków w ramach projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” i niebawem przystąpi do podpisywania umów z wybranymi wnioskodawcami. Celem projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 jest zwalczanie emisji kominowej na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej, a liderem projektu jest Miasto Świdnica. W ramach naboru prowadzonego na terenie Gminy Mieroszów wpłynęły 83 wnioski. Łączna wartość złożonych wniosków wyniosła 1 213 997,87 zł. Wysokość środków jakimi dysponuje gmina w ramach przyznanego dofinansowania to 671 500,00 zł. Liczba wniosków rekomendowanych do dofinansowania: 40.

(RED)

REKLAMA