https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Czarnoborskie palmy

Czarnoborskie palmy

W Czarnym Borze rozstrzygnięty został konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Atrakcyjne nagrody powędrowały do laureatów.

– Cieszę się, że udało się – z zachowaniem zasad sanitarnych – przeprowadzić palmową rywalizację. W Gminie Czarny Bór łączymy tradycję z nowoczesnością. Gratuluję wszystkim uczestnikom zaangażowania w wykonanie tak misternych dzieł – powiedział podczas rozstrzygnięcia wójt gminy Adam Górecki.

Laureatami konkursu zostali: kategoria indywidualna – I miejsce Anna Łękawska, II miejsce Irena i Mieczysław Rusnarczyk, III miejsce Julia Bieniasiewicz; kategoria instytucje – I miejsce Stowarzyszenie Atrakcyjni, II miejsce Sołectwo Czarny Bór, III miejsce Sołectwo Jaczków, wyróżnienie – Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze; kategoria dzieci szkolne – I miejsce filia w Witkowie Gminnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, II miejsce klasa III a ze Szkoły Podstawowej w Czarnym Borze, III miejsce Przedszkole w Czarnym Borze, wyróżnienie dzieci ze świetlicy.

Prace podlegały ocenie komisji konkursowej w składzie: Anna Dziewit – dyrektor Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze, Dorota Skibska – Zastępca Wójta Gminy Czarny Bór, Anna Kożuch – przedstawicielka parafii. Organizacja konkursu odbyła się przy współpracy: ks. Ryszard Pita – proboszcza Parafia NSPJ w Czarnym Borze, Biblioteki +Centrum Kultury w Czarnym Borze, Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze oraz Urzędu Gminy w Czarnym Borze.

(RED, UG)

REKLAMA