https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dopłacą do usuwania azbestu

Dopłacą do usuwania azbestu

Burmistrz Głuszycy ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu w roku 2021. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę Głuszyca dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Kosztami obejmującymi dofinansowanie będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Dofinansowanie nie będzie obejmować kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe itp. Nabór wniosków odbędzie się w terminie do dnia 31.03.2021 r. Bliższe informacje można także uzyskać pod numerem telefonu 74 88 66 740, 74 88 66 756.

(MC)

REKLAMA

Click Here