https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gminne obchody dnia sołtysa

Gminne obchody dnia sołtysa

Pandemia nie pozwoliła na organizację gminnych obchodów Dnia Sołtysa w takiej formule, jak miało to miejsce w latach poprzednich. Ale władze Gminy Czarny Bór spotkały się z sołtysami.

Na zaproszenie Wójta Gminy Czarny Bór w spotkaniu, które odbyło się w Bibliotece+ Centrum Kultury w Czarnym Borze, przybyli tylko sołtysi z Gminy Czarny Bór (bez członków rad sołeckich). Adam Górecki na początku uroczystości złożył życzenia i podziękowania gospodarzom sołectw, a następnie – wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Czarny Bór Marzeną Łatką – wręczył symboliczne upominki.

 – Cieszę się, że mogłem się z wami spotkać, choć żałuję, że w tak wąskim gronie. Wiem jak ważna jest rola sołtysa w każdej społeczności, ponieważ pełniłem tę funkcję kilkanaście lat temu. Dziękuję za zaangażowanie i życzę dobrej współpracy z mieszkańcami oraz realizacji wielu oddolnych inicjatyw – powiedział podczas spotkania Adam Górecki.

(JJ)

REKLAMA

Click Here