https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Jaśniej w Kuźnicach

Jaśniej w Kuźnicach

Kolejne lampy uliczne zaświeciły w dzielnicy Kuźnice. Część nieświecących opraw została zgłoszona do wymiany na podstawie gwarancji, a także przeprowadzona została diagnoza kolejnych odcinków instalacji zasilającej latarnie. Najbliższe działania obejmują końcową część ul. Towarowej, ul. Głowackiego i ul. Brzozowej, gdzie wadliwe instalacje oświetleniowe zostały zlecone do wymiany.

(RED)

REKLAMA

Click Here