https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Lokal do wynajęcia w Strudze

Wójt Gminy Stare Bogaczowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego (działalność handlowo-usługowa nieuciążliwa), położonego w Strudze przy ul. Kolejowej 1

 o powierzchni użytkowej 43,60 m2

Cena wywoławcza wynosi: 4,00 zł/m2 + 23 % Vat

Zgodnie z art.3.1 pkt. 4a Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170) najemca ponosi koszty podatku od nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 08 kwietnia 2021 r. o godz. 9oo w sali nr 216 Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach ul. Główna 132.

Informację o przetargu i lokalu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Starych Bogaczowicach pokój nr 112 / tel. 748452-719, 748452-239, 748452-220 /.

Wadium w wysokości 42,90 zł. należy wpłacić do 4 kwietnia 2021 r. na konto Urzędu Gminy Stare Bogaczowice w BNP Paribas Bank Polski S.A. nr 32 2030 0045 1110 0000 0087 7670.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

REKLAMA