https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ekologiczne ciepło

Ekologiczne ciepło

Rada Gminy Czarny Bór w grudniu ubiegłego roku przyjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, obejmującą zakup i montaż źródła ciepła tj. kotłów gazowych, kotłów na lekki olej opałowy, kotłów na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012), pieców zasilanych prądem elektrycznym, instalacji elektrycznych do ogrzewania budynku i pomp ciepła  w celu ogrzewania budynku lub ogrzania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej w domu jednorodzinnym/lokalu mieszkaniowym/budynku wielorodzinnym. 1 lutego 2021 r. ruszył nabór wniosków na dofinansowanie kosztów wymiany systemu ogrzewania na ekologiczne. Gmina Czarny Bór wyodrębniła w budżecie na ten cel kwotę 150 000 zł. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o zwrot maksymalnie 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż: 7 000 zł dla właścicieli domów jednorodzinnych, 5 000 zł dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych, 3 000 zł dla kotłowni zasilającej w ciepło w budynku wielorodzinnym. Szczegóły, wymagania oraz niezbędne dokumenty dostępne są na http://bip.czarny-bor.pl/dokumenty/4100.

(jj)

REKLAMA