https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dopłacą do wymiany pieców

Dopłacą do wymiany pieców

– Z radością informuję, że partnerski wniosek dotyczący wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła, którego liderem jest Gmina Stare Bogaczowice, został pozytywnie rozpatrzony – mówi Mirosław Lech, Wójt Gminy Stare Bogaczowice. – Niestety, pandemia nie pozwoliła nam się spotkać i wspólnie cieszyć z pozyskanych funduszy. 23 lutego 2021 r. w imieniu wszystkich partnerów, podpisałem umowę z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej o dofinansowanie projektu „Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój” w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 8 128 553,40 zł, z czego kwota dofinansowania to 5 642 072,38 zł. Gmina Stare Bogaczowice otrzyma w ramach niniejszego zadania dofinansowanie na poziomie 866 446 zł, co pozwoli na wymianę 64 wysokoemisyjnych źródeł ciepła.

(IL)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty