https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Niech podatek wróci do ciebie

Niech podatek wróci do ciebie

– Zachęcam wszystkie osoby mieszkające w Gminie Stare Bogaczowice do zgłoszenia w urzędzie skarbowym swojego miejsca zamieszkania w naszej gminie, tak by część podatku dochodowego od osób fizycznych, który Państwo płacicie, wpływała do kasy naszej Gminy – mówi Mirosław Lech, wójt Gminy Stare Bogaczowice.

– Zgłoszenie nowego miejsca zamieszkania w urzędzie skarbowym nie wiąże się dla Państwa z żadnymi niedogodnościami. Nie wymaga zmiany zameldowania, wymiany dokumentów czy załatwiania innych spraw urzędowych. Jedyną zmianą będzie zmiana właściwości urzędu skarbowego. Wszystkich mieszkańców Gminy Stare Bogaczowice obsługuje Urząd Skarbowy w Wałbrzychu, mający swoją siedzibę przy ulicy Uczniowskiej 21 w Wałbrzychu. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jest ważnym składnikiem dochodów Gminy Stare Bogaczowice. Dzięki Twoim pieniądzom powstaną nowe chodniki, drogi, place zabaw. Żeby Państwa podatki trafiły do budżetu Gminy Stare Bogaczowice wystarczy wypełnić formularz ZAP-3 lub CEIDG-1 (dla osób prowadzących działalność gospodarczą) i zaznaczyć w nim gminę Stare Bogaczowice jako miejsce zamieszkania. Formularz należy dostarczyć do urzędu skarbowego lub urzędu gminy. Jednocześnie przypominam, że jeśli zmieniają Państwo miejsce zamieszkania lub wracają z zagranicy, podlegacie obowiązkowi meldunkowemu. Zgodnie z obowiązkiem meldunkowym miejsce zamieszkania powinno pokrywać się z miejscem zameldowania na pobyt stały – dodaje Mirosław Lech.

(RED)

– Pieniądze z podatków inwestowane są w rozwój Gminy Stare Bogaczowice – podkreśla wójt Mirosław Lech.

REKLAMA

Click Here