https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Strefa bez mobbingu

Strefa bez mobbingu

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest-Park wydała oświadczenie, w którym informuje, że powołana przez zarząd spółki komisja nie dopatrzyła się mobbingu w sytuacji, która została ujawniona na nagraniach opublikowanych w środkach masowego przekazu.

Przypomnijmy: na początku stycznia 2021 r. środki masowego przekazu obiegły nagrania, które ukazały konflikt w wałbrzyskich strukturach Prawa i Sprawiedliwości. Ujawnione nagrania były zapisem rozmowy działaczy partii, którzy na co dzień pracują w WSSE Invest – Park oraz Invest-Park Development. Kulisy tej sprawy opisaliśmy na łamach Tygodnika DB 2010 w artykule „Druga wojna w wałbrzyskim PiS” (https://db2010.pl/2021/01/25/druga-wojna-w-walbrzyskim-pis/).

Teraz do doniesień medialnych odniosła się Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest-Park, która wydała oświadczenie:

Nawiązując do medialnych doniesień dotyczących Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o., informujemy, że opisane w mediach zdarzenia miały miejsce ponad rok temu, w styczniu 2020 r. i nie wydarzyły się w siedzibie Spółki.

WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. zareagowała na publikację powołując komisję ds. mobbingu, która po analizie materiału dowodowego stwierdziła, iż:

  • przedmiotowa sytuacja, do której doszło na początku 2020 roku, w myśl definicji art.943 § 2 Kodeksu Pracy nie znajduje znamion mobbingu.

Jednocześnie informujemy, że działania uczestników wyżej wymienionych zdarzeń nie należą do społecznie akceptowalnych, mają wymiar precedensowy i nie stanowią standardu zachowań zespołu WSSE. Uczestnicy opublikowanych rozmów wykazali się brakiem świadomości, jak prywatne konflikty oraz używany język komunikacji wpłyną na wizerunek Spółki.

Spółka WSSE „INVEST-PARK” przywiązuje dużą wagę do kultury osobistej pracowników, stosowania ogólnych zasad etyki w miejscu pracy oraz poszanowania ogólnie obowiązujących zasad kultury biznesu. Świadczą o tym dotychczasowe działania WSSE „INVEST-PARK”, poparte osiągnięciami na gruncie współpracy i wspierania przedsiębiorców oraz partnerów biznesowych.

(RED)

REKLAMA