https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Telefon dla seniorów

Telefon dla seniorów

Gmina Stare Bogaczowice uruchomiła specjalny numer telefonu dedykowany osobom starszym i niepełnosprawnym, które nie będą mogły samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień.

Pomoc będzie organizowana dla posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N, lub odpowiednio I grupę ze schorzeniami, jak również dla osób mających trudności z dostępem do punktów szczepień (np. osoby starsze, które nie mają możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień). Numer telefonu 791 614 783 dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

– Chętne osoby chcące skorzystać z pomocy w dotarciu do punktu szczepień proszone są o kontakt najpóźniej 3 dni przed planowanym szczepieniem. Przypominamy, że rejestracja do szczepień rozpoczęła się zgodnie z harmonogramem, czyli dla osób, które ukończyły 80 lat życia już 15 stycznia br., od 22 stycznia rejestrować się mogą osoby powyżej 70. roku życia, a 25 stycznia rozpoczęły się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów – podkreślają pracownicy Urzędu Gminy Stare Bogaczowice.

Rejestracji można dokonać na 3 sposoby:

1. Przez całodobową bezpłatną infolinię NFZ o numerze 989. Do zapisu jest potrzebny numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego na który zostanie przesłane potwierdzenie umówienia wizyty na szczepienie, a także, na dzień przed terminami obu szczepień, przypomnienie o terminie szczepienia. Rejestracji można dokonać osobiście bądź poprzez osobę bliską z rodziny. Podczas rejestracji zostanie uzgodniony termin oraz miejsce szczepienia.

2. Przez kontakt z wybranym punktem szczepień – w Gminie Stare Bogaczowice jest to Praktyka Lekarza Rodzinnego Urszula Puskarz, ul. Główna 163, 58-312 Stare Bogaczowice, nr telefonu: 74 845 22 10. Wykaz aktualnych punktów szczepień znajduje się pod linkiem https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien.

3. Elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na portalu pacjent.gov.pl (dla osób posiadających profil zaufany).

(IL)

REKLAMA

Click Here