https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Sprawdzają efekty

Sprawdzają efekty

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Sowiogórskie w celu realizacji planu komunikacji z lokalną społecznością, jest zobowiązana do badania satysfakcji mieszkańców z efektów wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

 – Gorąco zachęcamy mieszkańców do wypełnienia anonimowej ankiety, której wyniki posłużą LGD do sformułowania dalszych celów działania, zwłaszcza w konstruowaniu celów przyszłej strategii lokalnej. Zebrane wyniki będą omawiane na „Warsztatach refleksyjnych”, które w tym roku odbędą się 18 lutego. Z góry dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety i współpracę na rzecz lokalnej społeczności – podkreślają przedstawiciele Partnerstwa Sowiogórskiego.

Link do ankiety online: https://docs.google.com/forms/d/1K4D7nNx3cKu_m1-nwD3DqdrGbgmwtYax595oWjzpjzY/edit

(MC)

REKLAMA

Click Here