https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gminny program wymiany pieców

Gminny program wymiany pieców

1 lutego 2021 r. rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie kosztów wymiany systemu ogrzewania na ekologiczne. Gmina Czarny Bór wyodrębniła w budżecie na ten cel kwotę 150 000 zł.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o zwrot maksymalnie 50 procent poniesionych kosztów, ale nie więcej niż:

– 7 000 zł dla właścicieli domów jednorodzinnych,

– 5 000 zł dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych,

– 3000 zł dla kotłowni zasilającej w ciepło w budynku wielorodzinnym.

Szczegóły, wymagania oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie http://bip.czarny-bor.pl/dokumenty/4100. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy od Pani Jolanty Sanojcy pod nr tel. 74 8450-139, wew. 33.

Gmina Czarny Bór uczestniczy również w projekcie „Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice, Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój”, w ramach RPO na lata 2014-2020, współfinansowanego z EFRR. Wkrótce w gminach objętych projektem ruszy nabór wniosków o dofinansowanie.

(JJ)

REKLAMA

Click Here