https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Joszko Broda w gminie ludzi z pasją

Joszko Broda w gminie ludzi z pasją

Góralska tradycja, rodzinne muzykowanie, powrót do korzeni i ochrona wartości – wszystko to w Bibliotece + Centrum Kultury w Czarnym Borze podczas warsztatów realizowanych w ramach projektu „Zagłębie kultury na Dolnym Śląsku”.

W warsztatach udział w nich wzięli: Joszko Broda, Kapela Góralska Janicki oraz znawca tradycji i antropolog kultury Henryk Dumin. Gmina Czarny Bór znalazła się w śród 7 gmin Dolnego Śląska wytypowanych do realizacji koncertów i warsztatów muzyka i promotora aktywności środowisk wiejskich w dziedzinie ochrony tradycji. W ramach projektu Joszko Broda w każdej z wytypowanych gmin spotyka się z artystami ludowymi, zespołami folklorystycznymi. Ze względu na pandemię spotkania te odbywają się bez udziału publiczności oraz w reżimie sanitarnym.

– Cieszymy się, że Gmina Czarny Bór znalazła się w gronie uczestników projektu. Dziękujemy inicjatorom za dostrzeżenie ogromnego potencjału kulturowego, który drzemie w naszych mieszkańcach – mówił podczas spotkania Adam Górecki, wójt gminy.

(JJ)

REKLAMA

Click Here