https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Będzie jaśniej w Kuźnicach?

Będzie jaśniej w Kuźnicach?

– Ustalany jest harmonogram i terminy realizacji prac związanych z usuwaniem awarii oświetlenia w dzielnicy Kuźnice. Trwają testy, które mają na celu określenie kolejności podejmowanych prac naprawczych oraz wyznaczenie priorytetowych odcinków instalacji, które będą podlegały wymianie. W najbliższym czasie zostaną wykonane badania techniczne, które pozwolą włączyć do ponownego użytkowania jak najwięcej lamp zaświecić – mówi Krzysztof Kumorek, który pełni funkcje burmistrza Boguszowa – Gorc.

(RED)

REKLAMA