https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach informuje, że od 13 stycznia 2021 r. – do wyczerpania liczby 600 osób w rodzinach – będą wydawane skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Żywność będzie wydawana przez Fundację Jesus Christ Security z siedzibą przy ul. Kołłątaja 6 w Boguszowie-Gorcach.

(RED)

REKLAMA