https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Bransoletki życia pomagają seniorom

Bransoletki życia pomagają seniorom

Do programu teleopieki zostało włączonych 10 kolejnych mieszkańców Gminy Głuszyca. Dzięki bransoletkom życia seniorzy mogą liczyć na szybka pomoc medyczną.

Gmina Głuszyca realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działania 9.2. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. Jednym z głównych założeń projektu jest objęcie 10 osób wsparciem w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i objęcie ich systemem teleopieki. Bransoletki mają za zadanie monitorować stan zdrowia seniorów i wywołać szybką reakcję służb ratowniczych w przypadku zagrożenia życia.

Przypomnijmy, że w kwietniu 2019 roku Rada Miejska w Głuszycy przyjęła Uchwałą Gminny Program Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów na lata 2019-2025 pn. „Nasz Senior”, w ramach którego powstał program Teleopieka – Bransoletka Życia w Gminie Głuszyca. Wówczas wsparciem w ramach programu objęto 16 seniorów z terenu Gminy.

Program, został przedłużony o kolejny rok, tym samym 16 seniorów jest nadal objętych nieodpłatnym monitoringiem do kwietnia 2021 roku.

– Dzięki realizacji projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Głuszyca!”, wsparciem objęto kolejnych 10 seniorów. 22 grudnia 2020 roku seniorzy otrzymali bransoletki oraz zostali przeszkoleni z obsługi urządzeń. Zakup urządzeń oraz monitoring współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Koordynacją teleopieki oraz usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy. Obecnie teleopieką objętych jest 26 seniorów z Gminy Głuszyca – mówi Roman Głód, burmistrz Głuszycy.

(MC)

REKLAMA

Click Here