https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Uchwalą budżet dla Szczawna?

Sesja budżetowa

Podczas XXVII sesji Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju, która odbędzie się 11 grudnia 2020 r. o godz. 12.00, jedną z najważniejszych uchwał będzie uchwała budżetowa na rok 2021. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o planie budżetu na przyszły rok, wszystkie komisje rady miejskiej również pozytywnie zaopiniowały dokument. Przyszłoroczny budżet, to dalszy zrównoważony rozwój naszej gminy. Budżet gminy na 2021 zakłada dochody w wysokości 35 099 046 zł oraz wydatki w kwocie 42 303 699 zł. Wydatki inwestycyjne mają wynosić 10 441 763,06 zł, z czego 7 200 000 zł. na budowę nowej szkoły, czyli priorytetowego dla gminy zadania, zamykającego ostatni etap budowy kompleksu sportowo-oświatowego w Szczawnie-Zdroju.

(RED)

REKLAMA