https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Realizują fundusz sołecki

Realizacją fundusz sołecki

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Sołectwa Gminy Walim mają czas do końca roku, aby zrealizować zadania uchwalone podczas zebrań wiejskich.

– Dzięki funduszowi sołeckiemu mieszkańcy mogą realizować często niewielkie, ale ciekawe i potrzebne projekty, a przede wszystkim te, które są przez nich samych oczekiwane. Dlatego zachęcam mieszkańców do obecności na zebraniach wiejskich i brania czynnego udziału w planowanych inicjatywach. Wspólne zaplanowanie i wykonanie zadania jest również gwarancją, że inwestycja realizowana z pieniędzy funduszu sołeckiego będzie przez mieszkańców wykorzystana. Warto podkreślić, że do każdej inwestycji zaplanowanej przez sołectwo, a służącej poprawie infrastruktury, Gmina Walim na jej realizację dołoży taką samą kwotę z budżetu gminy – podkreśla Adam Hausman, Wójt Gminy Walim.

Na podstawie uchwały podjętej przez Radę Gminy Walim, każde sołectwo ma zapewnione środki na realizację swoich zadań:

Dziećmorowice mają do realizacji na swoje plany 41 562,50 zł, które mieszkańcy przeznaczyli na zakup sprzętu i utrzymanie klubu sportowego. Postanowili także kupić materiały budowlane na budowę chodnika przy ul. Sienkiewicza.

Glinno kupiło dwie lampy solarne oaz grill gazowy na świetlicę. Na realizację mieszkańcy otrzymali z budżetu gminy 17 379,38 zł.

Jugowice do rozdysponowania mają 34 847,88 zł. Postanowiły – uchwałą zebrania wiejskiego – kupić działkę z przeznaczeniem na plac zabaw, a część środków wydano na pielęgnację i modernizację skwerów.

Michałkowa w tym roku postawiła na oświetlenie uliczne, zakupione zostały dwie lampy solarne, a część środków przeznaczono na wydatki bieżące związane z koszeniem boiska.  Wieś do realizacji miała kwotę w wysokości 15 284,94 zł.

Rzeczka – mieszkańcy tego sołectwa w tym roku postanowili upiększyć swoją wieś. Zostały kupione ławki i zamontowano nad nimi wiaty, w trakcie wykonywania jest zagospodarowanie terenu przy przystanku. Kupione zostały także ozdoby świąteczne, które przystroją wieś w okresie bożonarodzeniowym. Na realizację swoich zadań sołectwo Rzeczka dysponowało kwotą 15 641,44 zł.

Olszyniec to kolejne sołectwo inwestujące w swoją wieś. Zakupione zostały dwie lampy solarne, a pozostałe środki mieszkańcy przeznaczyli na zakup wyposażenia świetlicy oraz na wykonanie projektu fotowoltaiki, w celu zmiany ogrzewania w świetlicy wiejskiej. Kwota na realizację zadań wynosi 21 924,75 zł.

Niedźwiedzica 19 518,38 zł przeznaczyła na rewitalizację części działki nr 253 z posadowionym na niej krzyżem (wybrukowanie dojścia, naprawa muru oporowego i ogrodzenie), zakupiono witacz oraz mini bramki na boisku przy świetlicy. Niedźwiedzica utrzymuje również swoją stronę internetową www.niedzwiezica.pl.

Walim na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców ma największą kwotę, bo aż 44 562,50 zł. Mieszkańcy postanowili doposażyć plac zabaw przy ul. kard. S. Wyszyńskiego 86 oraz przeznaczyć 34 562,50 zł  na remont pomieszczeń socjalnych w strażnicy OSP Walim.

Zagórze Śląskie 27 807,00 zł zaplanowało przeznaczyć na budowę pobocza przy ul. Leśnej, zabezpieczenie wjazdu na boisko, pielęgnację klombu przy ul. Głównej 18 oraz wynagrodzenie za koszenie placów zabaw przy ul. Głównej 10 i 18.

(AM)

REKLAMA