https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Mieroszowskie modernizacje

Mieroszowskie modernizacje

Koniec roku upływa w Mieroszowie pod znakiem inwestycji. Dobiegaja końca prace na ul. Dolnej, a rozpoczęły się na ul. Leśnej. Trwa także przebudowa byłego gimnazjum na klub dziecięcy.

Dobiegają końca prace drogowe na ul. Dolnej i odcinku ul. Przejazd w Mieroszowie. Wykonana została kanalizację deszczowa, sanitarna i wymienione zostały nieszczelne odcinki wodociągu. Nawierzchnie ulic zostały wykonane z kostki brukowej. 80 procent środków na wykonanie tego zadania Gmina Mieroszów pozyskała z Funduszu Dróg Samorządowych.

– Przepraszam za utrudnienia, ale warto było znosić te uciążliwości dla końcowego efektu – mówi Andrzej Lipiński, burmistrz Mieroszowa. – A w ostatnich dniach rozpoczęliśmy przebudowę ul. Leśnej w Mieroszowie. Inwestycja obejmuje budowę kolektora sanitarnego, wymianę wodociągu, budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego oraz ułożenie nowej nawierzchni drogi. Prace obejmują odcinek od ul. Mikołaja Kopernika do ul. Powstańców. Przewidywany termin zakończenia zadania czerwiec 2021 r, a koszt prac wynosi 2 456 310 zł.

Ale Gmina Mieroszów realizuje nie tylko inwestycje drogowe. Trwają prace związane z wymianą kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy adaptacji części budynku po byłym gimnazjum na Akademię Misiową. Klub dziecięcy powstaje w budynku przy ul. Żeromskiego 30 i będzie oferował miejsca dla 25 dzieci. Wartość tego projektu wynosi 780 tys. zł, w tym 624 tys. zł to dofinansowanie z budżetu państwa z Programu Maluch +, a 156 tys. zł wkład własny gminy. Inwestycja zostanie zrealizowana do 31.12.2020 r.

(RED)

REKLAMA

Click Here