https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień 21 listopada, który ustanowiono Dniem Pracownika Socjalnego, jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, którzy realizują zadania na rzecz osób i rodzin potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu trudnych problemów codziennego życia.

– Praca socjalna to profesjonalna działalność wymagająca szerokiej wiedzy i umiejętności, a także odpowiedzialności, wrażliwości i zrozumienia dla ludzkich słabości. Każdego dnia, z dużym zaangażowaniem i ofiarnością, pracownicy socjalni pochylają się nad ludzkimi dramatami, udzielając wsparcia w codziennym życiu naznaczonym przez przemoc, uzależnienia, niepełnosprawność, chorobę i bezradność. Służba społeczna jest szlachetną misją, która prowadzi do poprawy jakości życia wielu ludzi, daje im poczucie bezpieczeństwa i wiary w lepszą przyszłość oraz wyposaża w narzędzia niezbędne do samodzielnego życia – mówi wójt Gminy Walim Adam Hausman, który wraz z sekretarzem gminy Aleksandrą Ignaszak, odwiedzili Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu, aby – składając na ręce kierownika Katarzyny Borowiec list gratulacyjny oraz tort – podziękować pracownikom socjalnym za zaangażowanie w wypełnianiu codziennych, niełatwych obowiązków, na rzecz drugiego człowieka.

(AM)

REKLAMA

Click Here