https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Remont na finiszu

Remont na finiszu

Trwa przebudowa ulic Sportowej i Skalników w Czarnym Borze. Aktualnie układana jest nowa nawierzchnia na ulicy Sportowej, a w kolejnych dniach wykonawcy przeniosą się na osiedle. Gmina Czarny Bór na realizację zadania pozyskała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na poziomie 80 proc. wartości inwestycji. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na ponad 2,7 mln zł. Termin zakończenia prac zaplanowany został na koniec bieżącego roku.

(JJ)

REKLAMA

Click Here