https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wzrosną opłaty za odpady?

Wzrosną opłaty za odpady?

– Od czerwca 2020 r. wysokość miesięcznie ponoszonej przez gminę opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów jest wyliczana jako iloczyn ilości ton odpadów odebranych od mieszkańców i ceny jednostkowej za poszczególne kategorie odpadów. Oznacza to, że im więcej będziemy produkować odpadów, tym koszty systemu będą coraz wyższe. Wpłynie to również na wysokość stawki opłaty ponoszonej przez mieszkańców – przypomina Merek Fedoruk, burmistrz Szczawna – Zdroju.

– Każdy mieszkaniec gminy produkuje średnio około 400 kg odpadów rocznie. Obecnie średni koszt ponoszony przez Uzdrowiskową Gminę Szczawno-Zdrój za wywóz i zagospodarowanie odpadów to 150 000 zł miesięcznie. Koszt ten przewyższa miesięczne wpłaty wnoszone przez mieszkańców gminy na ten cel. Z tego powodu może nastąpić konieczność podwyższenia stawek za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych obowiązujących na terenie gminy, które wnoszą 22 zł od osoby. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1454 ze zm.) oraz przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na 1 osobę ogółem (Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 31 marca 2020r., MP z 31.03.2020r., poz.330), stawka opłaty za 1 mieszkańca, może wynieść 36,38 zł. Każdy mieszkaniec powinien, więc dołożyć wszelkich starań, aby ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów. Każdy z nas powinien również pamiętać o obowiązkowej segregacji odpadów oraz ograniczeniu wytwarzania odpadów „ Bio”. Pamiętajmy, że należy: ograniczać ilość wytwarzanych odpadów; ograniczać zakup produktów w jednorazowych opakowaniach; dokonywać świadomych i rozsądnych decyzji zakupowych, aby nie wytwarzać więcej odpadów, niż jest to konieczne; nie marnować żywności; kupować produkty w opakowaniach zwrotnych; kompostować odpady „ bio”we własnym kompostowniku; zmniejszać objętość odpadów poprzez zgniatanie butelek i puszek po napojach, kartonów po sokach lub mleku, a także poprzez składanie opakowań papierowych i kartonów przed ich wyrzuceniem; nie zaśmiecać wszelkich miejsc pobytu w szczególności: lasów, przydrożnych rowów, łąk, gdzie tworzą się dzikie wysypiska odpadów – przypomina burmistrz Szczawna – Zdroju.

(KT)

REKLAMA