https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Mniej azbestu w gminach

W gminach: Walim, Jedlina Zdrój i Głuszyca zakończyła się akcja usuwania wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowanie prac związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Walim – 2020 r. znalazło się na liście zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu konkursu, związanego z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2020. Celem programu było usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych, spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania tego odpadu na środowisko. W ramach działań usunięto i unieszkodliwiono azbest z 7 budynków mieszkalnych i gospodarczych znajdujące się w miejscowościach: Rzeczka, Michałkowa, Zagórze Śląskie oraz Jugowice. Dzięki temu unieszkodliwiono odpady niebezpieczne zawierające azbest w ilości 17,688 Mg. Łączny koszt zadania kwota 24 833,95 zł.

W Gminie Jedlina-Zdrój przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2 właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali chęć realizacji zadania w wyznaczonym terminie, skorzystało z dotacji. W wyniku realizacji zadania unieszkodliwionych zostało 8,531 Mg azbestu z terenu uzdrowiskowej gminy. Natomiast w Gminie Głuszyca zadaniem objęto 18 obiektów, w tym budynki mieszkalne i gospodarcze znajdujące się w Głuszycy, w Głuszycy Górnej, w Łomnicy i  w Kolach. W efekcie unieszkodliwiono odpady niebezpieczne zawierające azbest w ilości 43,522 Mg. Łączny koszt zadania wyniósł 34 497,57 zł. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosło 25 927,98 zł.

(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj