https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wóz dla OSP Grzędy

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzędach Krzysztof Kaczanowski, w obecności Wójta Gminy Czarny Bór Adama Góreckiego, podpisał z firmą Autobagi Polska Sp. z o.o. z Libertowa umowę na dostawę wozu. Pojazd ma trafić do strażaków do końca tego roku. Wartość średniego wozu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 wynosi 830 000 zł. Jednostka otrzymała dofinasowanie na zakup wozu z kilku źródeł: z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 240 000 zł, dotacja budżetowa z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” – 270 000 zł, środki finansowe przekazane przez zakłady ubezpieczeń – 5000 zł, dotacja przyznana przez radę Powiatu Wałbrzyskiego – 40 000 zł oraz środki własne i samorządowe – 230 000 zł.

(JJ)

REKLAMA

Kliknij tutaj