https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Rajd dla hospicjum

Rozpoczęły się zapisy na II Rajd Rowerowy dla Hospicjum w Wałbrzychu, który wystartuje 01.05.2020 r. o godz. 10.00 przy siedzibie Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej ul. Krasińskiego 8 w Wałbrzychu.

II Rajd Rowerowy dla Hospicjum w Wałbrzychu ma charakter charytatywny i happeningowy. Promuje otwarcie na potrzeby innych ludzi, potrzebę niesienia pomocy bliźniemu. Jego celem jest zwrócenie uwagi na los chorych i ich rodzin, rozwój świadomości społecznej, a także popularyzacja kolarstwa jako formy rekreacji ruchowej, upowszechnienie zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu oraz zachęcenie do uprawiania sportu. Impreza skierowana jest do osób pełnoletnich (które 1.05.2020 r. ukończą 18 lat). Organizator dopuszcza start osób niepełnoletnich (które 01.05. 2020 r. ukończyły 16 lat) tylko za wiedzą i pisemną zgodą obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Dzieci poniżej 16 roku życia, poza pisemną zgodą rodziców, mogą wziąć udział w rajdzie wyłącznie pod opieką rodzica, bądź opiekuna prawnego, który przez cały czas trwania rajdu będzie jechał obok dziecka na rowerze. Uczestnicy będą mieli do pokonania ok. 57 km. W rajdzie udział może wziąć 300 uczestników. Oplata startowa do 25 kwietnia2020 r. wynosi 30 zł. Przelewu należy dokonać na poniższe dane z tytułem: „Imię Nazwisko II Rajd Rowerowy”: Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu, 56 1090 2271 0000 0001 4245 4343.

– Pieniążki przeznaczymy na rozbudowę hospicjum. Dziękujemy za zainteresowanie rajdem rowerowym i czekamy na Was wszystkich – mówi Renata Wierzbicka, prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej w Oddział w Wałbrzychu.

Zapisy oraz pozostałe informacje na stronie https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5492

(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj