https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Przyjmują wnioski i szukają audytorów

Ponad 2 tysiące osób złożyło wstępną deklarację udziału w projekcie modernizacji systemów grzewczych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej, który realizowany jest m.in. w gminach: Boguszów-Gorce, Głuszyca, Mieroszów, Świebodzice, Walim i Wałbrzych. Przygotowywane są procedury zarządzania największym projektem dotyczącym walki z tzw. niską emisją, którego liderem jest miasto Świdnica. Zadanie pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” realizowane będzie w 15 gminach naszego regionu. Rekomendowana kwota dofinansowania wynosi 16 840 999 zł, natomiast całkowita wartość zadania to 24 212 601 zł.

W ramach przedsięwzięcia możliwe będzie podłączenie do sieci ciepłowniczej, montaż instalacji wykorzystującej odnawialne źródła ciepła, a także montaż kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ogrzewanie elektryczne (pod warunkiem montażu OZE) w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach mieszkalnych własnościowych w budynkach wielorodzinnych. Przewiduje się, że na ten cel mieszkańcy będą mogli otrzymać grant w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych na zmianę źródeł ogrzewania, w maksymalnej wysokości 25 tys. zł dla budynku jednorodzinnego i 10 tys. zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym.

Przygotowania do projektu trwały dwa lata, trzeba było bowiem przeprowadzić ankiety i znaleźć chętnych, którzy w oparciu o merytoryczne wsparcie swoich gmin i finansowe z Unii Europejskiej, zdecydują się na zmianę systemu ogrzewania. Gminy biorące udział w projekcie to: Boguszów-Gorce, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Mieroszów, Nowa Ruda, Miejska Nowa Ruda, Strzegom, Świebodzice,  Gmina Świdnica, Walim, Miasto Wałbrzych i Żarów.

– Na początku drugiego kwartału tego roku w każdym z miast biorącym udział w przedsięwzięciu uruchomione zostaną punkty konsultacyjne dla tych mieszkańców, którzy wcześniej wyrazili chęć uczestnictwa w programie oraz pozostałych osób, które będą chciały złożyć wniosek o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dostępne będą także na stronie internetowej dotyczącej projektu – wyjaśnia Magdalena Dzwonkowska, Rzecznik Prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

W związku z realizacją projektu grantowego pn.  „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, poszukiwani są audytorzy, którym zostanie zlecone wykonanie audytów energetycznych na terenie 15 gmin, według metodologii narzuconej przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Mieszkańcy, którzy zdecydują się na wymianę wysokoemisyjnego źródła ciepła na bardziej ekologiczne w ramach ww. projektu, będą zobligowani do złożenia wypełnionego formularza wniosku wraz z załączonym do niego audytem energetycznym, wykonanym według ściśle określonego wzoru. Audyty powinny być sporządzane przez osoby z wykształceniem wyższym technicznym w zakresie energetyki, inżynierii środowiska, budownictwa lub pokrewnych. Powinny być one wykonane na terenie nieruchomości i w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia/zlecenia wykonania audytu.

– Wszystkie osoby zainteresowane wykonywaniem audytów w ramach projektu grantowego, zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 26 lutego 2020 roku o godzinie 13 w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy. Po spotkaniu, spośród osób zainteresowanych lider projektu wyłoni audytorów, którzy będą zobowiązani do wykonywanie audytów energetycznych mieszkańcom biorącym udział w projekcie – dodaje Magdalena Dzwonkowska.

(RED)

REKLAMA

Click Here