https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Szczawno dalej będzie zdrojem

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło status uzdrowiska Uzdrowiskowej Gminy Szczawno-Zdrój na następnych 10 lat. Gmina spełnia ustawowe wymogi, związane ze statusem obszaru uzdrowiskowego. A są to:
– potwierdzone złoża surowców naturalnych (wody mineralne)
– klimat o właściwościach leczniczych
– zakłady lecznictwa uzdrowiskowego
–  infrastruktura techniczna i właściwa gospodarka odpadami

– Szczawno-Zdrój ma potwierdzone walory lecznicze w postaci sześciu eksploatowanych ujęć wód, stosowanych w terapii uzdrowiskowej, oferujemy spokój, dużo zieleni i obiektów sanatoryjnych oraz wiele atrakcji związanych z rekreacją, kulturą, turystyką – mówi burmistrz Marek Fedoruk. – Systematycznie podejmujemy działania mające na celu dbałość o środowisko – to chociażby zachęcanie do ograniczania używania plastiku i podejmowanie wielu nowych inicjatyw, wspierających ekologię w naszym mieście (niedawna uchwała stop-plastik, dotacje do wymiany ogrzewania, czy na pojemniki na deszczówkę). Cieszę się, że takie działania samorządu są zauważane nie tylko przez mieszkańców, ale także instytucje państwa.

(ABP)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty