https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Sylwestrowa zmiana

Zmianie uległa godzina rozpoczęcia zabawy sylwestrowej w Wałbrzychu.
– 31 grudnia bawimy się od godz. 22.30. do 00.30. Wspólnie pożegnamy stary i powitamy Nowy Rok. Zabawę pod gwiazdami poprowadzą DJ P.Turner & Edyta Nawrocka.
Uczestnikom imprezy plenerowej przypominamy także o zakazie wnoszenia alkoholu i odpalania materiałów pirotechnicznych – podkreślają organizatorzy imprezy.

(RED)

REKLAMA