https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Studiowanie administracji daje wiele perspektyw

Studiowanie administracji daje wiele perspektyw – sprawdź w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa

Studiowanie administracji często kojarzone jest z perspektywą monotonnej pracy w urzędzie, polegającej na sporządzaniu i porządkowaniu dokumentów. Takie wyobrażenie jest jednak coraz mniej aktualne, a możliwości pracy dla absolwentów administracji – coraz bardziej różnorodne. Przede wszystkim dlatego, że wykwalifikowani pracownicy administracyjni bardzo dobrze radzą sobie na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Znajdują zatrudnienie w sektorze publicznym, pozarządowym oraz biznesie. Dlatego warto pomyśleć o poszerzeniu swoich kwalifikacji w tej dziedzinie. Tym bardziej, że zdobycie dyplomu magistra administracji możliwe jest w PWSZ w Wałbrzychu w ciągu dwóch lat studiów II stopnia, które rozpocząć mogą absolwenci przeróżnych kierunków – licencjaci, inżynierowie. Również ci, którzy swoją edukację zakończyli już jakiś czas temu. Jest teraz dobra okazja do tego, by powrócić na studia, gdyż do 20 września w PWSZ w Wałbrzychu trwa rekrutacja m.in. na administrację I i II stopnia. 

Jest to jeden z wiodących kierunków uczelni, przede wszystkim dlatego, że ukończenie studiów licencjackich otwiera wiele możliwości kontynuowania nauki – na wałbrzyskiej, bądź innych uczelniach. Podobnie absolwenci innych uczelni, a także innych kierunków, mogą studiować administrację II stopnia na wałbrzyskiej PWSZ. Jest to ciekawa możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych lub pogłębienia zdobytej wiedzy. Program studiów skoncentrowany jest głównie na zagadnieniach związanych z administracją samorządową, międzynarodową, finansach publicznych czy Unii Europejskiej, ale również realizowane są rozbudowane bloki przedmiotów dotyczące prawodawstwa, ekonomii i teorii zarządzania.

Studia w PWSZ w Wałbrzychu gwarantują również zdobycie ciekawego doświadczenia zawodowego już w trakcie nauki. Często jest to doświadczenie międzynarodowe, gdyż do studentów administracji adresowana jest najbogatsza oferta studiów i praktyk za granicą w ramach programu Erasmus+. Uczelniami, które chętnie goszczą wałbrzyskich studentów są m. in. hiszpański IES Luís Seoane (praktyki) czy Uniwersytet w Foggi we Włoszech (studia). Dla osób zainteresowanych odbyciem praktyk zawodowych na miejscu, PWSZ w Wałbrzychu ma również ciekawą ofertę, którą współtworzy z lokalnymi podmiotami – urzędami, firmami, jednostkami oświatowymi. Jednym z partnerów uczelni jest m.in. Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu, która oprócz przyjmowania do swojego zespołu praktykantów i pracowników wykształconych przez PWSZ, współpracuje z uczelnią na gruncie organizacji wizyt studyjnych, konferencji, warsztatów, sympozjów, realizowania projektów naukowych i badawczych, czy wydawania publikacji.   

Poza dwustopniowymi studiami na kierunku administracja, PWSZ w Wałbrzychu w swojej ofercie ma również następujące studia I stopnia: architektura wnętrz, bezpieczeństwo i higiena pracy, filologia, kosmetologia, pedagogika, techniki dentystyczne, logistyka, pielęgniarstwo. Większość kierunków prowadzonych jest w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna jest na stronie: www.pwsz.com.pl w zakładce „Dla kandydata”.

REKLAMA

Kliknij tutaj