https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Jarmark Tkaczy Śląskich w Chełmsku Śląskim

Impreza pn. „Jarmark Tkaczy Śląskich” organizowana jest w ramach projektu pn. „Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawska żyją kulturą i sportem” (CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001078) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska na lata 2014-2020.

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close