https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Pomnik redivivus

Ważnym punktem wałbrzyskiego programu obchodów 100. rocznicy odzyskania naszej państwowości, było spotkanie przedstawicieli różnych środowisk przy Pomniku Niepodległości na Podzamczu i składanie przez nich kwiatów pod monumentem oraz śpiewanie przez chóry i uczestników święta hymnu narodowego, a także pieśni związanych ze wspomnianym okresem.
 
Serce rosło na widok zapełniającego się placu w sąsiedztwie pomnika. Przede wszystkim przypomniał się dzień odsłonięcia go 11 listopada 1988 roku, w 70. rocznicę doniosłego wydarzenia, jednego z najważniejszych kamieni milowych w naszej historii. Trzeba tu zwrócić uwagę na fakt, iż te swoiste narodziny nastąpiły na rok przed zmianami ustrojowymi w Polsce, a Święto Niepodległości miało wtedy jeszcze krótki żywot. Później także odbywały się w tym miejscu uroczystości rocznicowe z udziałem miejscowych władz, pod pomnikiem organizowano wystawy kwiatów i kiermasze, ale po pewnym czasie wokół pomnika zrobiło się pusto (Święto Niepodległości z udziałem władz i liczniejszym udziałem wałbrzyszan odbywało się w centrum miasta). Krótko przed narodowym świętem poddawano go kosmetyce, a 11 listopada stawiały się pod nim tylko delegacje Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze oraz biegaczy przed startem do kolejnego Crossu Niepodległości.
Być może na zmianę nastawienia do monumentu wpłynął pomysł (kilku radnych PiS) zlikwidowania pomnika lub przeniesienia go w inne miejsce, a miał go zastąpić pomnik honorujący tzw. żołnierzy wyklętych, wokół których narosło wiele, najłagodniej mówiąc, kontrowersji, gdyż szlak ich przemarszu znaczyła przelana krew ludności cywilnej. Obie ewentualności były więc oczywistym horrendum i pomysł nie został zaakceptowany przez gospodarzy osiedla. Ci ostatni przed tegorocznymi obchodami rocznicowymi odświeżyli pomnik, usuwając ponadto jednego z orłów (bez korony) i uzupełniając go o podkreślającą jubileusz tabliczkę o treści: „W 100-lecie odzyskania niepodległości. Wałbrzych 11.11.2018 r.”, która została uroczyście odsłonięta m.in. przez prezydenta miasta dr Romana Szełemeja.
Kwiaty i znicze przypomniały ostatnio o okresie świetności Pomnika Niepodległości na Podzamczu. Oby już na dłużej stał się miejscem spotkań osiedlowej, i nie tylko, społeczności, podczas kolejnych rocznic. I oby ta część osiedla znowu odżyła, gdyż nadaje się na wykorzystanie także podczas innych okazji.
A jeśli chodzi o tytuł wyjaśniam, że redivivus oznacza po łacinie: odrodzony, zmartwychwstały i  wskrzeszony.
Andrzej Basiński
 
Pomnik Niepodległości i jego otoczenie w czasie ostatnich uroczystości.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty