https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Sprzedaż zbędnych składników majątku PUP w Wałbrzychu

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu zaprasza do udziału w przetargu publicznym na „Sprzedaż zbędnych składników majątku PUP w Wałbrzychu”. Przetarg dotyczy sprzedaży używanego sprzętu komputerowego i mebli biurowych.
Szczegółowy wykaz przedmiotów wystawionych do sprzedaży oraz opis warunków przystąpienia do przetargu znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu www.walbrzych.praca.gov.pl w zakładce Aktualności.
W przypadku pytań dotyczących:
 mebli – prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Panią Marzeną Nikonor, tel. 74/84 07 332 od poniedziałku
do piątku w godz. 8:00 – 14:00,
 sprzętu komputerowego – z pracownikiem Zespołu Obsługi Informatycznej
Panem Robertem Warzychą, tel. 74/84 07 372 od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 14:00.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty