https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Inne spojrzenie na miasto


Rozmowa z Sylwią Dąbrowską, kandydatką na urząd burmistrza Boguszowa-Gorc.
 
Czy jest Pani zadowolona ze swojego wyniku w I turze wyborów?
– Dziękuję z głębi serca za każdy objaw wsparcia i za zaufanie jakim mnie Państwo obdarzyliście. Głosy, które na mnie oddaliście są bezcenne. Dzięki nim jestem w drugiej turze wyborów na urząd Burmistrza Miasta Boguszów-Gorce.
 
Czym przekonała Pani do siebie wyborców?
– Ostatnie cztery lata mojej działalności w Radzie Miejskiej Boguszowa-Gorc to aktywna i sumienna praca na rzecz miasta i jego mieszkańców. Dziś z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że przez te lata z całym oddaniem zabiegałam o środki na duże projekty i wspierałam ich realizację, bo od nich zależy przecież rozwój miasta i lepsze życie mieszkańców, ale też nie zapominałam nigdy o tych drobniejszych, zwykłych ludzkich sprawach, które może nie są medialne, ale dla mnie zawsze były i zawsze będą ważne.
 
Co – jako burmistrz – chce Pani zrobić dla Boguszowa-Gorc i jego mieszkańców?
– Teraz przede mną nowe wyzwania: Dom Opieki dla Seniorów, obwodnica miasta (w tym II etap – Gorce), Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ze specjalistycznymi poradniami, programy sportowe i kulturalne skierowane do różnych grup wiekowych. Od Was, drodzy Państwo zależy, jakie jeszcze potrzeby wskażecie. Ja biorę na siebie znalezienie środków na ich realizację. Jestem przekonana, że w ścisłej współpracy z radą miejską, pracownikami urzędu oraz gminnych jednostek zrealizujemy dla Państwa wiele ambitnych projektów.
 
Jako pracownik socjalny z wieloletnim stażem zna Pani problemy mieszkańców. Co na tym polu planuje Pani zrobić?
– Otoczymy szczególną opieką naszych seniorów działaniami na rzecz ochrony zdrowia, zwiększenia bezpieczeństwa oraz zachęcania do aktywności społeczno-kulturalnej. Nie tylko utworzymy Dom Pomocy Społecznej – godna jesień życia dla mieszkańców w wieku senioralnym, ale także wprowadzimy kartę 60+, czyli system ulg dla seniorów, który sukcesywnie będziemy poszerzać na instytucje sektora prywatnego. Ponadto zrealizujemy liczne akcje profilaktyczne, prozdrowotne i edukacyjne oraz poszerzymy kierowaną do seniorów ofertę kulturalną i sportową. Zainwestujemy również w miejsca lubiane przez seniorów: skwery i obiekty małej architektury. Będziemy także inwestować w młodszych mieszkańców i wspierać ich na wielu płaszczyznach: zlikwidujemy opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych, zwiększymy nakłady na wsparcie klubów sportowych oraz uruchomimy system grantów dla organizacji pozarządowych. Poza tym uruchomimy kuźnię młodych artystów, zwiększymy współpracę z lokalnymi twórcami i artystami, a także zainicjujemy działania na rzecz aktywności środowisk dziecięcych i młodzieżowych. Będziemy realizowali pomysły mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego oraz utworzymy Miejską Radę Seniorów oraz Młodzieżową Radę Miasta jako ciała doradcze dla burmistrza i rady miejskiej. Nasz program zakłada także dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ogrzewanie ekologiczne i rozbudowę monitoringu miejskiego.
 
Ma Pani szansę zostać pierwszą kobietą na stanowisku burmistrza Boguszowa-Gorc.
– Boguszów-Gorce to wszystko co kocham. Z pełnym zaangażowaniem wezmę odpowiedzialność za to, aby nasze miasto rozkwitało. Potrzebuję do tego pomocy mieszkańców. Dlatego proszę: dajcie mi Państwo szansę a udowodnię, że kobieta – burmistrz potrafi inaczej spojrzeć na miasto i – co nie mniej ważne –  skutecznie nim zarządzać. Drodzy Mieszkańcy! Idźcie na wybory i oddajcie na mnie swój głos 4 listopada 2018 r.
 
Materiał pochodzi i jest finansowany z KWW Sylwii Dąbrowskiej

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close