https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Inne spojrzenie na miasto


Rozmowa z Sylwią Dąbrowską, kandydatką na urząd burmistrza Boguszowa-Gorc.
 
Czy jest Pani zadowolona ze swojego wyniku w I turze wyborów?
– Dziękuję z głębi serca za każdy objaw wsparcia i za zaufanie jakim mnie Państwo obdarzyliście. Głosy, które na mnie oddaliście są bezcenne. Dzięki nim jestem w drugiej turze wyborów na urząd Burmistrza Miasta Boguszów-Gorce.
 
Czym przekonała Pani do siebie wyborców?
– Ostatnie cztery lata mojej działalności w Radzie Miejskiej Boguszowa-Gorc to aktywna i sumienna praca na rzecz miasta i jego mieszkańców. Dziś z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że przez te lata z całym oddaniem zabiegałam o środki na duże projekty i wspierałam ich realizację, bo od nich zależy przecież rozwój miasta i lepsze życie mieszkańców, ale też nie zapominałam nigdy o tych drobniejszych, zwykłych ludzkich sprawach, które może nie są medialne, ale dla mnie zawsze były i zawsze będą ważne.
 
Co – jako burmistrz – chce Pani zrobić dla Boguszowa-Gorc i jego mieszkańców?
– Teraz przede mną nowe wyzwania: Dom Opieki dla Seniorów, obwodnica miasta (w tym II etap – Gorce), Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ze specjalistycznymi poradniami, programy sportowe i kulturalne skierowane do różnych grup wiekowych. Od Was, drodzy Państwo zależy, jakie jeszcze potrzeby wskażecie. Ja biorę na siebie znalezienie środków na ich realizację. Jestem przekonana, że w ścisłej współpracy z radą miejską, pracownikami urzędu oraz gminnych jednostek zrealizujemy dla Państwa wiele ambitnych projektów.
 
Jako pracownik socjalny z wieloletnim stażem zna Pani problemy mieszkańców. Co na tym polu planuje Pani zrobić?
– Otoczymy szczególną opieką naszych seniorów działaniami na rzecz ochrony zdrowia, zwiększenia bezpieczeństwa oraz zachęcania do aktywności społeczno-kulturalnej. Nie tylko utworzymy Dom Pomocy Społecznej – godna jesień życia dla mieszkańców w wieku senioralnym, ale także wprowadzimy kartę 60+, czyli system ulg dla seniorów, który sukcesywnie będziemy poszerzać na instytucje sektora prywatnego. Ponadto zrealizujemy liczne akcje profilaktyczne, prozdrowotne i edukacyjne oraz poszerzymy kierowaną do seniorów ofertę kulturalną i sportową. Zainwestujemy również w miejsca lubiane przez seniorów: skwery i obiekty małej architektury. Będziemy także inwestować w młodszych mieszkańców i wspierać ich na wielu płaszczyznach: zlikwidujemy opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych, zwiększymy nakłady na wsparcie klubów sportowych oraz uruchomimy system grantów dla organizacji pozarządowych. Poza tym uruchomimy kuźnię młodych artystów, zwiększymy współpracę z lokalnymi twórcami i artystami, a także zainicjujemy działania na rzecz aktywności środowisk dziecięcych i młodzieżowych. Będziemy realizowali pomysły mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego oraz utworzymy Miejską Radę Seniorów oraz Młodzieżową Radę Miasta jako ciała doradcze dla burmistrza i rady miejskiej. Nasz program zakłada także dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ogrzewanie ekologiczne i rozbudowę monitoringu miejskiego.
 
Ma Pani szansę zostać pierwszą kobietą na stanowisku burmistrza Boguszowa-Gorc.
– Boguszów-Gorce to wszystko co kocham. Z pełnym zaangażowaniem wezmę odpowiedzialność za to, aby nasze miasto rozkwitało. Potrzebuję do tego pomocy mieszkańców. Dlatego proszę: dajcie mi Państwo szansę a udowodnię, że kobieta – burmistrz potrafi inaczej spojrzeć na miasto i – co nie mniej ważne –  skutecznie nim zarządzać. Drodzy Mieszkańcy! Idźcie na wybory i oddajcie na mnie swój głos 4 listopada 2018 r.
 
Materiał pochodzi i jest finansowany z KWW Sylwii Dąbrowskiej

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty