https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dobrze gospodarujemy


 
Rozmowa z Markiem Fedorukiem, burmistrzem Szczawna-Zdroju.
 
Jak na koniec kadencji 2014-2018 wyglądają finanse Uzdrowiskowej Gminy Szczawno-Zdrój?
Marek Fedoruk: – Szczawno-Zdrój zajęło 9. miejsce (na 237 gmin) w kraju w kategorii gmin miejskich w rankingu finansowym samorządu terytorialnego. Ranking został przeprowadzony przez niezależne podmioty, m.in. przez : Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie oraz ekspertów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 
A jak finanse gminy wyglądają w liczbach?
– Dochody bieżące w obecnej kadencji wynoszą 96 128 799,58 zł, a w poprzedniej kadencji (2010-2014) to było 77 978 863,47 zł. Warto podkreślić, że pozyskaliśmy środki zewnętrzne na inwestycje w kwocie 11 125 731,29 zł. Dla porównania w kadencji 2010-2014 było to zaledwie 1 393 855,14 zł. Dzięki temu, że zdobyliśmy pieniądze spoza budżetu naszej gminy, mogliśmy wydać na inwestycje 25 225 594,29 zł., czyli prawie dwa razy tyle co w latach 2010-2014. Na przykład na drogi przeznaczyliśmy 7 724 427,93 zł, podczas gdy nasi poprzednicy w kadencji 2010-2014 wydali 207 322,85 zł.
 
Jakie inwestycje są lub będą realizowane w Szczawnie Zdroju?
– Przy ul. Słonecznej mamy już piękną halę sportową, a teraz wykopana obok ogromna dziura w ziemi zaczyna „wypełniać się” budynkiem basenu. Początek bardzo ważnych prac, dotyczących przygotowania podłoża pod fundamenty i zbrojenia, mamy za sobą. 230 ton betonu to dopiero początek szczawieńskiego „Delfinka”. W 2019 roku rozpocznie się budowa nowej szkoły i przedszkola, a na mocy podpisanego przeze mnie porozumienia pomiędzy Gminą Szczawno-Zdrój, Ministrem Infrastruktury i Budownictwa oraz Krajowym Zasobem Nieruchomości wybudowanych zostanie w Szczawnie-Zdroju minimum 40 mieszkań dwu i trzypokojowych. Prowadzona jest termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Równoległej 11, 12 i 16, ul. Solickiej 2, ul. Okrężnej 3, ul. Sienkiewicza 34 i 41a oraz ul. Kolejowej 15 w Szczawnie-Zdroju. Poza tym trwa przebudowa lokali użytkowych na Wielofunkcyjny Klub Integracji Społecznej w budynku przy ul. Sienkiewicza 40 w Szczawnie-Zdroju. W klubie powstaną pomieszczenia typu świetlicowego, kuchnia i sanitariaty. Przewidywane funkcje obiektu to świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży, klub dziennego pobytu dla osób starszych i samotnych oraz klub abstynenta. To tylko część zadań, które zostały lub zostaną zrealizowane.
Rozmawiał Robert Radczak
 

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty