https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Razem zmienimy Mieroszów


Program wyborczy „Razem Zmienimy Mieroszów”, to efekt spotkań i konsultacji, a także wieloletniego wsłuchiwania się w potrzeby mieszkańców Gminy Mieroszów. Realizacja zadań, które przedstawiamy, jest Państwa i naszym zdaniem najważniejsza. Przed nami trudne wyzwanie, bo zarządzanie naszą gminą musi mieć charakter aktywny, nastawiony na nowoczesne kreowanie jej przyszłości. Wspólnie z radnymi z mojego komitetu, którzy w niedzielę zostali wybrani do Rady Miejskiej Mieroszowa, skutecznie i odpowiedzialnie będziemy dążyć do wykonania proponowanych zadań. Konsekwentnie i profesjonalnie będziemy rozliczać swoje zobowiązania wobec mieszkańców. Dlatego deklarujemy wolę współpracy z każdym, komu zależy na poprawie jakości życia w Gminie Mieroszów. Samorząd ma ogromny wpływ na codzienność życia, a najważniejszym elementem jego dobrego działania jest współdziałanie burmistrza i rady miejskiej.
Nasze cele:

 • zarządzanie gminą – skuteczne współdziałanie organów gminy i wprowadzenie dobrych praktyk urzędniczych: nowoczesność, pozyskiwanie środków, jakość i szybkość zarządzania
 • infrastruktura i inwestycje – precyzyjne określenie potrzeb w zakresie infrastruktury i kierunków inwestowania, źródła finansowania i poprawa infrastruktury
 • sprawy społeczne – poprawa jakości życia mieszkańców
 • bezpieczeństwo – zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu życia
 • ekologia i odnowa środowiska – obniżenie emisji, ochrona wód, nowoczesna energetyka
 • aktywny wypoczynek – wszelkie rodzaje aktywności mieszkańców i form wypoczynku

 
Zadania:

 1. Zarządzanie gminą w sposób otwarty i przyjazny dla ludzi
 • zapewnienie profesjonalnego funkcjonowania urzędu i przyjaznej obsługi mieszkańców,
 • bezpośredni kontakt Burmistrza z mieszkańcami w świetlicach sołeckich
 • oddanie inicjatywy mieszkańcom poprzez wydzielenie z budżetu gminy budżetu partycypacyjnego,
 • wspieranie działań na rzecz rozwoju podmiotów gospodarczych,
 • ścisła współpraca w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej,
 • skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój gminy,
 • kontynuacja współpracy transgranicznej.

 
II . Infrastruktura i inwestycje

 • uporządkowanie organizacji ruchu drogowego i dostosowanie do potrzeb mieszkańców w obszarze placu Niepodległości i ulic przyległych,
 • realizacja projektu uporządkowania gospodarki wodnościekowej i gazyfikacji w gminie,
 • współpraca z TBS Kamienna Góra zmierzająca do budowy budynków mieszkalnych
 • rewitalizacja przestrzeni publicznej, budynki mieszkalne – estetyczne podwórka,
 • poprawa infrastruktury drogowej – remonty ulic Mała, Dolna, Krótka, Polna, Powstańców, Leśna, Parkowa,
 • przebudowa chodnika ul. Mikołaja Kopernika,
 • podejmiemy działania w celu pozyskania środków na budowę mostu na ul. Powstańców na rzece Ścinawce,
 • rozwiązanie problemów komunikacyjnych sołectw Łączna, Rybnica Leśna, Kamionka,
 • budowa toalet publicznych w gminie (Mieroszów, Sokołowsko),
 • miejsca parkingowe w Sokołowsku i Andrzejówce,
 • współpraca z zarządcami dróg w zakresie remontu dróg: Unisław Śląski – Rybnica Leśna, ul. Mickiewicza oraz chodników w Unisławiu Śląskim i Kowalowej,
 • kontynuacja budowy chodnika (z Powiatem Wałbrzyskim) ul. Kwiatowa,
 • budowa i sukcesywna wymiana oświetlenia ulic na energooszczędne.

 
III. Sprawy społeczne

 • funkcjonowanie placówek oświatowych zgodnie z oczekiwaniami rodziców,
 • remonty i modernizacje placówek oświatowych,
 • doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne,
 • rozszerzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów,
 • organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci,
 • budowa placu zabaw przy ul. Wałbrzyskiej,
 • wspieranie pozarządowych organizacji społecznych i inicjatyw lokalnych oraz aktywna współpraca ( klubów seniora, świetlic wiejskich),
 • nawiążemy współpracę z sąsiednimi gminami i powiatem, która będzie dotyczyć aktywności i udziału mieszkańców gminy w organizowanych imprezach.
 1. Bezpieczeństwo
 • uporządkowanie i konserwacja koryta rzeki Ścinawki w porozumieniu z RZGW,
 • nowoczesne strażnice dla OSP,
 • doposażenie w sprzęt jednostek OSP,
 • wymiana oświetlenia ulic,
 • montaż barier drogowych ochronnych przy ul. Powstańców od strony rzeki Ścinawki,
 • poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę schodów przy ul. Miłej i ul. Mikołaja Kopernika,
 • wspólna realizacja budowy ścieżki pieszo-rowerowych (droga powiatowa od Sokołowska do wiaduktu kolejowego).

 

 1. Ekologia i odnowa środowiska
 • dofinansowanie dla mieszkańców do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • sukcesywna redukcja niskiej emisji poprzez dofinansowanie do modernizacji lub przebudowy systemów ogrzewania,
 • termomodernizacja budynków,
 • modernizacja parków i terenów zielonych,
 • odnowienie szlaków turystycznych i infrastruktury.

 

 1. Aktywny wypoczynek
 • zapewnienie wsparcie dla TKS Biały Orzeł Mieroszów i Akademii Piłkarskiej,
 • współpraca z Uczniowskimi Klubami Sportowymi,
 • remont stadionu sportowego z zapleczem przy ul. Sportowej,
 • organizacja i wspieranie imprez sportowych: Bieg Jeża, Bieg Mieszka i Dobrawy, Nordic Walking, Sudety MTB Challenge, Bieg Skalnika i innych,
 • aktywne wspieranie i pomoc w organizacji wydarzeń kulturalnych: Hommage a Kieślowski, Nie Tylko Gospel, Konteksty- Międzynarodowy Festiwal Sztuki Efemerycznej, Sanatorium Dźwięku,
 • aktywna współpraca z Gminą Głuszyca przy budowie wieży widokowej na Waligórze i utrzymaniu szlaków turystycznych.

Materiał pochodzi i jest finansowany Komitetu Wyborczego Wyborców Andrzeja Lipińskiego

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty