https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Paląca sprawa finansów Ochotniczych Straży Pożarnych

– Wdrożenie programu dofinansowania jednostek OSP w ramach budżetu Powiatu Wałbrzyskiego jest sprawą pilną i bardzo potrzebną – mówi Bogdan Stochaj, zastępca wójta Gminy Stare Bogaczowice oraz szef struktur gminnych i powiatowych Ochotniczych Straży Pożarnych.
 
Kiedy Bogdan został strażakiem?
Bogdan Stochaj: – Podczas powodzi w 1997 r., a szkolenia przeszedłem rok później. Aktualnie pełnię funkcję szefa struktur gminnych i powiatowych OSP, ale nie jestem zgłoszony do służby czynnej. Oczywiście przeszkolenie oraz doświadczenia strażaka pomogły mi pełnić obowiązki organizacyjne i zabiegać o finanse.
 
Jednocześnie jest pan zastępcą wójta Gminy Stare Bogaczowice oraz szefem struktur OSP. Czy to ze sobą nie koliduje?
– Nie – to się ze sobą łączy. Ochrona przeciwpożarowa jest zadaniem własnym wójta, a jednocześnie jest on szefem Gminnego Sztabu Zarządzania Kryzysowego. Ustawa nie precyzuje, jak wójt ma wywiązywać się ze swoich zadań, ale najlepszym rozwiązaniem jest jego bezpośredni lub pośredni udział w zarządzaniu lokalnymi strukturami OSP.
 
Jeśli to się opłaca, to co udało się osiągnąć?
– Poważnie podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa. Druhowie ochotnicy pełnią w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym taką samą funkcję, jak zawodowi strażacy. Mają takie samo wyszkolenie i potrzebują podobnej klasy sprzętu. Władze Gminy Stare Bogaczowice zrobiły wszystko, aby zapewnić im możliwie najlepsze warunki działania. Podwyższyliśmy diety za udział w akcji i w szkoleniach do najwyższych poziomów w powiecie, zakupiliśmy samochód lekki do akcji w miejscach, gdzie cięższy sprzęt nie ma możliwości wjazdu. Zostały wyremontowane strażnice w Gostkowie i Starych Bogaczowicach, a teraz jesteśmy w trakcie zakupu średniego zestawu ratownictwa technicznego. OSP Stare Bogaczowice i Jabłów otrzymały torby ratownicze oraz defiblyratory z Funduszu Sprawiedliwości.
 
Na czym więc polega problem finansowania OSP?
– Zasady finansowania OSP zmieniły się od 2017 r. Teraz całość środków przekazywana jest z MSWiA do Komendatów Wojewódzkich Państwowych Straży Pożarnych. Oznacza to, że OSP muszą ściśle współpracować z Państwową Strażą Pożarną, a także z gminą, która ich dotuje bezpośrednio. Problem jest jednak w tym, że powiaty nie mogą bezpośrednio finansować jednostek OSP, co utrudnia pozyskanie oraz planowanie wydatków środków z tego szczebla samorządów.
 
To jak teraz powiat wspiera Ochotnicze Straże Pożarne?
– Jednostki OSP mają prawny status stowarzyszeń i konkurują z innymi stowarzyszeniami w ramach budżetu partycypacyjnego. Nie można więc zaplanować wydatków, bo nie wiadomo jaki będzie wynik konkursu. Dlatego należy stworzyć powiatowy program finansowania celowego działań OSP, który będzie gwarantował dofinansowanie realnych potrzeb w przewidywalnej wysokości.
 
W jaki sposób chce Pan to wdrożyć?
– Wdrożenie programu dofinansowania jednostek OSP w ramach budżetu Powiatu Wałbrzyskiego jest sprawą pilną i bardzo potrzebną. Trzeba opracować mechanizm, a następnie dofinansowywać konkretne cele. Będzie wiadomo, jaką kwotą powiat może dofinansować działania przeciwpożarowe, a w toku konsultacji ze strukturami OSP będzie ustalany konkretny cel dofinansowania w danym roku budżetowym.
 
Co jeszcze może zrobić powiat?
– Ten szczebel samorządowy może pomóc w uregulowaniu pewnych kwestii oraz zapewnić rozwiązania na przyszłość. Na przykład mechanizm zwrotu kosztów za działania OSP na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Trzeba zagwarantować zwrot kosztów akcji i zabezpieczeń wykonywanych przez OSP przez zarządcę danej drogi. Oczywistym miejscem będzie budowany tunel na drodze S3, do którego najbliżej jest ze Starych Bogaczowic. Osobną sprawą jest lobbowanie za regulacją prawną, dzięki której gminom będzie się opłacało dofinansowywać jednostki OSP. Są w naszym powiecie gminy, którym ochronę pożarową zapewniają jednostki z sąsiednich gmin. To trzeba na spokojnie i z głową doregulować, aby finanse na OSP rosły, bo to przekłada się bezpośrednio na nasze bezpieczeństwo.
(WW)
 

Optimized by Avast Cleanup

Bogdan Stochaj

REKLAMA

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close