https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Miliony na inwestycje

W tym roku inwestycje w Gminie Boguszowie-Gorcach pochłoną 14 milionów złotych, z czego blisko połowę udało się pozyskać ze środków zewnętrznych.
 
Kolejne budynki w mieście odzyskują swój blask. W ramach termomodernizacji wykonywane są w tym roku prace w dwóch budynkach gminnych przy ul. Żeromskiego. Łączny koszt wyniesie około 900 tys. zł, z czego dofinansowanie stanowi kwotę 240 tys. zł. Termomodernizacji poddawanych jest również osiem kamienic należących do wspólnot mieszkaniowych, których jednym ze współwłaścicieli jest Gmina Boguszów-Gorce. Łączny koszt zadań to ponad 4 mln 100 tys. zł, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi ponad 2 mln zł.
– Budynki gminne i wspólnotowe poddawane są również rewitalizacji w oparciu o uchwalony przez Radę Miejską Boguszowa – Gorc Lokalny Program Rewitalizacji, na który udało się nam pozyskać środki unijne. Są to kamienice przy ul. Strażackiej 27 i Pl. Odrodzenia 5a. Kwota pozyskanego dofinansowania wynosi ponad 300 tys. zł, natomiast łączna wartość robót budowlanych to kwota około 600 tys. zł – wyjaśnia Sylwia Dąbrowska, przewodnicząca Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc.
Również wspólnoty remontują swoje budynki w ramach rewitalizacji. Łącznie jest to aż dwanaście obiektów, przy ul. Głównej 19, Głównej 37, Głównej 40, Głównej 42, Rynek 1-2, Strażackiej 10 i 16, Pl. Odrodzenia 2, Pl. Odrodzenia 5, Pl. Odrodzenia 15, Browarnej 20 i Sienkiewicza 49. Łączna wartość projektów to ponad 3 mln 300 tys. zł, a dofinansowanie wyniesie ponad 1,6 mln zł.
– Poza tym w Kuźnicach przy ul. Żeromskiego i Reymonta powstaną nowe mieszkania. Na ten cel gmina pozyskała dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości ponad 265 tys. zł. Całość robót kosztować będzie 776 tys. zł – dodaje burmistrz Waldemar Kujawa.
Trwa realizacja zadania związanego z likwidacją niskiej emisji i na te działania Gmina Boguszów-Gorce pozyskała środki unijne w wysokości 3 mln 405 tys. zł. Całe zadanie obejmuje wymianę oświetlenia w Kuźnicach i Gorcach, przebudowę trzech przystanków autobusowych: przy ul. Głównej, Kamiennogórskiej i pętli przy ul. Traugutta oraz budowę ścieżki rowerowej przy stadionie w Gorcach. Przebudowa oświetlenia w Kuźnicach dobiega końca, montowane tam są ostatnie lampy i wykonywane ostatnie podłączenia. Łącznie zostało wymienionych 197 słupów, w których zostały zamontowane oprawy diodowe. W Gorcach zostanie postawionych 220 nowych słupów. Obie instalacje wyposażone zostaną w system zarządzania energią, która dodatkowo ma przyczynić się do oszczędności zużycia energii elektrycznej przy zachowaniu wszystkich niezbędnych parametrów oświetlenia dróg. Również przy przystankach już niedługo rozpoczną się prace. Wykonawcy zostali wybrani, podpisane są umowy, trwają ustalenia dotyczące sposobu realizacji. Przy okazji remontu przystanku przy ul. Kamiennogórskiej również cała skarpa za przystankiem zostanie poddana rewitalizacji. Powstanie tam piękny zielony skwer. Natomiast pętla przy ul. Traugutta zostanie w całości przebudowana, powstaną nowe miejsca do wsiadania i wysiadania, a od ul. Górniczej wykonany zostanie nowy chodnik z przejściem dla pieszych przez drogę wojewódzką.
W tym roku wiele dróg zyska nową nawierzchnię. Będą to ul. Główna, Rzeźniana, Łączna i Broniewskiego. Dodatkowo wzdłuż ul. Rzeźnianej i Łącznej wybudowane zostanie nowe oświetlenie drogowe. Natomiast przy ul. Reja zostaną wykonane nowe miejsca postojowe. Łączna wartość zadań to około 1,5 mln zł, z czego na ul. Główną Dolnośląska Służba Dróg i Kolei przekaże środki w wysokości ponad 400 tys. zł.
Trwa budowa bacówki na Dzikowcu. Obiekt będzie wykorzystywany w celach edukacji przyrodniczej. W planach jest zagospodarowanie skweru przy ul. Głównej w Boguszowie oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w Starym Lesieńcu.
– Jeśli chodzi o bacówkę i skwer mamy już wykonawców. W przypadku boiska jesteśmy jeszcze przed ogłoszeniem zamówienia publicznego. Realizacja tego zadania uzależniona jest od kwoty uzyskanej w ramach przetargu – mówi burmistrz miasta.
 
Na ten rok planowane są jeszcze dwa zadania obejmujące remont elewacji budynku szkoły podstawowej nr 6 w Kuźnicach oraz remont sanitariatów w budynku szkoły podstawowej nr 1 w Boguszowie.
– Możliwość realizacji tych zadań zależy od cen zaoferowanych w przetargu. Jeżeli będą w granicach kosztorysu inwestorskiego, to zadania te zostaną zrealizowane, jeżeli natomiast będą w znaczący sposób przekraczały możliwości finansowe, to – niestety – ich realizację będzie trzeba odłożyć w czasie. Dla przykładu mogę podać jak kształtowały się koszty remontu elewacji szkoły w Kuźnicach. Wartość kosztorysowa wynosiła około 450 tys. zł natomiast najtańsza oferta opiewała na kwotę około 800 tys. zł. Przy innych przetargach sytuacja ta się powtarza – tłumaczy Paweł Sosialuk, zastępca burmistrza Boguszowa-Gorc.
(RED)
 
W Boguszowie-Gorcach remontowanych jest kilkanaście budynków mieszkalnych.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty