https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zmiana organizacji ruchu

W efekcie starań i rozmów burmistrza Świebodzic Bogdana Kożuchowicza z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Świdnicy, przywrócona zostanie dawna organizacja ruchu w obrębie ulic Browarowej i Mickiewicza w Świebodzicach.
 
Przez ostatnie lata ulicą główną była ulica Browarowa. Stwarzało to zagrożenia w ruchu, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy auta zjeżdżające z góry ul. Browarową w kierunku Mickiewicza miały problem z wyhamowaniem na śliskiej nawierzchni, by przepuścić auta wyjeżdżające z dolnego odcinka ulicy Browarowej. Dodatkowo w rejonie skrzyżowania znajduje się zjazd na teren byłego browaru, wykorzystywany obecnie przez firmy transportowe i duże pojazdy. Po zmianie organizacji ruchu w naturalny sposób główną ulicą będzie ciąg Browarowa-Mickiewicza. Na jezdni pojawi się oznakowanie poziomie, którego obecnie brak, a także nowe oznakowanie pionowe w postaci znaków D-1 z tabliczkami T-6 oraz A-7 z tabliczkami T-6, które wskazują projektowany przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu.  Zaprojektowano również oznakowanie poziome w rejonie skrzyżowania ulic, aby kierujący pojazdami na wlocie ul. Browarowej od strony ul. Świdnickiej mieli lepszą widoczność na skrzyżowaniu. Na ulicy Browarowej planuje się także przestawienie znaku B-36, czyli zakaz parkowania. Zmiany zaczną obowiązywać od połowy sierpinia.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj